8 Tips om Vertrouwen Op te Bouwen na Ontrouw

Ontrouw en fouten maken is menselijk. Maar relatieherstel is mogelijk.

Net omdat een vertrouwensbreuk (en het herstel ervan) zo een belangrijke rol speelt in het terugkrijgen van je ex, wijden we er meerdere artikelen aan:

In een eerder artikel beschreven we welke factoren kunnen bijdragen tot ontrouwen. En hoe je bepaalt of relatieherstel mogelijk is.

Hieronder bekijken we ontrouw en de heropbouw van vertrouwen vanuit het standpunt van de ‘bedrieger’. Je weet dat je jouw ex enorm veel pijn veroorzaakte. Liefst maak je het zo snel mogelijk goed. Je bent bereid alles te doen zolang je ex je maar vergeeft. Lees gauw onze tips en ga ermee aan de slag.

In een volgend artikel bekijken we de zaak vanuit het standpunt van de bedrogene.

En we ronden af met een iets algemener artikel over het belang van vertrouwen in een gezonde relatie.

Hoe kan je je ex helpen je opnieuw te leren vertrouwen

Vooraleer we in de tips duiken, een kleine kanttekening. In een relatie zit je met twee. Het is onmogelijk voor één persoon om al het werk te doen. Het is bijgevolg belangrijk om te begrijpen dat je niemand kan verplichten of dwingen om je te vertrouwen. Vertrouwen is iets dat je moet winnen, door keer op keer in je woorden en vooral je acties aan te tonen dat je betrouwbaar bent.

Heeft je ex beslist dat het vertrouwen danig geschaad werd dat het nooit hersteld kan worden? Dan zal je je daarbij moeten neerleggen.

Echter, veel stelletjes slagen erin om een ernstige vertrouwensbreuk, zoals ontrouw, te verwerken en zelfs sterker uit dit verhaal te komen.

Je hoeft helemaal niet hulpeloos en machteloos te zitten afwachten tot je ex je wil vergeven. Hieronder vind je een aantal tips voor hoe jij je steentje kan bijdragen in het relatieherstel.

9 Fatale Fouten Waardoor Je Nooit Meer Je Ex Terug Zal Zien

Er zijn 9 fatale fouten die mensen maken waarmee ze het voorgoed verprutsen met hun ex. Wil je er zeker van zijn dat jij deze fouten nooit maakt?

Download dan hier gratis het ebook met de 9 fatale fouten.

Tip #1. Beken eerlijk schuld

De eerste stap naar herstel is toegeven dat je een ernstige fout maakte. Ook al schaam je je misschien over wat je deed en hoe je het deed, ook al wil je je ex niet nog meer kwetsen, het is uiterst belangrijk dat je zo eerlijk mogelijk je schuld toegeeft.

Defensief reageren, de waarheid ontkennen, verder blijven doorliegen helpen je zaak niet vooruit. Op korte of lange termijn betekenen ze een doodsteek voor de relatie.

Met eerlijkheid bedoelen we echter niet dat je in alle geuren en kleuren de details van het bedrog opbiecht. Doe dat niet, want hoe levendiger het beeld van de ontrouw, hoe moeilijker het wordt om dat te verwerken. Je verkoos een anders gezelschap boven dat van je liefste, dat is al erg genoeg. Hij of zij hoeft daarnaast echt niet te horen dat je slippertje beter voorzien of beter in bed is. De vergelijking wordt zowieso al gemaakt dat die ander knapper, slimmer, jonger/ ouder, guller is dan henzelf.

Intieme details verhogen de zelftwijfel enkel. Het is zelfs beter om directe vragen naar dit type details te ontwijken. Bijvoorbeeld “Die vraag antwoord ik niet omdat het niet goed voor ons is om ons op dergelijke details stuk te rijden. En het heus niet de reden was waarom ik je bedroog.” Dit verdient voorkeur boven je bedriegpartner ophemelen of opnieuw te liegen (natuurlijk ben jij veel knapper dan …).

Een goed trucje om te weten wat je al dan niet deelt en hoe je dingen formuleert is door jezelf in de schoenen van je ex te zetten. Stel dat hij/ zij jou bedroog. Hoe zou jij reageren? Wat zou jij het ergste vinden? Waar zou je zeker niet mee om kunnen moest je het horen vertellen?

Onthou ook dat nu niet het moment is om je eigen acties te verklaren of goed te praten. De eerste boodschap is “ik maakte een grote fout en het spijt me heel erg”. Pas in een tweede stap, nadat je schuld bekende en je eigen aandeel opnam, kan je bepaalde factoren die je gedrag beïnvloedden met je partner delen.

Probeer ook specifiek te zijn in je verontschuldiging: “Het spijt me dat ik tegen je loog over waar ik naartoe ging en dat ik seks had met een ander. Ik weet dat het fout is en dat ik je beter de waarheid vertelde. Sorry dat ik je zoveel pijn deed. Ik wil dat je weet dat ik dit nooit meer zal doen.” Gebruik hiervoor “ik”-boodschappen en schuif geen schuld af op je ex.

Wat is de kans dat jij je ex terug krijgt?

Doe deze test en ontdek hoeveel procent kans jij hebt om je ex terug te krijgen.

Tip #2. Neem je eigen aandeel op

Het is ten allen tijden belangrijk dat je heel goed weet waarom je ontrouw was (zie vorig artikel) en dat je je eigen aandeel in de relatiebreuk opneemt. Ook al ben je met twee in de relatie, en bedroog je hem/ haar omdat je je alleen en in de steek gelaten voelde, je bent nog altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag.

Dit is niet comfortabel of gemakkelijk, maar het stelt jullie wel in staat om weer dichter naar elkaar toe te groeien:

“Vulnerability invites vulnerability and increases intimacy. Creating intimate moments will help support and rebuild what’s broken”.

De snelste manier om het voorgoed gedaan te maken is door de schuld van jouw bedrog af te schuiven op je ex.

Let wel op, je eigen aandeel opnemen betekent niet dat jij nu de martelaar wordt. Jij bent niet verantwoordelijk voor alles wat misliep tussen jullie. Het eenzijdig toekennen van schuld zet jullie vast in een misdadiger- slachtoffer scenario dat enkel een voortdurende herhaling van negatieve patronen met zich meebrengt. Om te herstellen van ontrouw moet de relatie terug een ‘wij’ verhaal worden.

Tip#3. Verwoord dat jij alles wil doen om het goed te maken

Vervolgens zet je in woorden dat jouw ex en de relatie het beste is wat je ooit overkwam, dat je waarachtig spijt hebt dat je het verknoeide, maar dat jij bereid bent om alles te doen wat je kan om hun vertrouwen terug te winnen.

Je dacht voorheen goed na over jouw motieven en wat aan het bedrog vooraf ging. Dit doe je vooral omdat je herhaling wil voorkomen en het probleem bij de oorsprong aanpakken. Je wil dus op een andere, betere manier aan de slag.

Je reikt oplossingen aan voor bestaande problemen in jullie relatie die jij kan veranderen. Bijvoorbeeld als één van beiden zich niet gewaardeerd voelt kan je voorstellen om de huishoudelijke taken beter te verdelen, elkaar lieve berichten te sturen doorheen de dag, regelmatig dankbaarheid te tonen voor wat de ander doet, enz. Als communicatie een probleem is kan je dingen voorstellen zoals een wekelijks relatie vragenuurtje, of hoe jij in het vervolg als je thuiskomt meer moeite zal doen om bij een kopje thee bij te praten. Geen probleem is te groot of te klein om nieuwe manieren van omgaan voor te zoeken.

Tip #4. Luister naar je ex

Je wil waarschijnlijk dat alles zo snel mogelijk weer goed komt. Liefst van al biecht je op, je partner vergeeft je jouw foutje, en ze leefden nog lang en gelukkig. Helaas werkt het helemaal niet zo en zal jouw liefste best wat tijd nodig hebben om van de vertrouwensbreuk te herstellen.

Doen alsof er niks aan de hand is, gewoon de draad terug oppikken waar je hem liet, werkt niet. Erger nog, het kan geïnterpreteerd worden door je ex alsof het je helemaal niet raakt en alsof je blind bent voor de schade die je aanrichtte. Geen goede positie dus om een tweede kans te veroveren.

Je zal dus na een aantal gesprekken over de ontrouw in de afwachtende positie terecht komen. Waar je ex moet beslissen of de relatie de moeite waard is om te redden. Jij kan enkel luisteren naar wat hij/zij nodig heeft van jou om je te kunnen vergeven en om te herstellen. Zijn/ haar wensen respecteren toont veel beter dan woorden dat jij vanaf nu bereid bent je beste beentje voor te zetten.

Luisteren naar je ex betekent ook dat je hen niet onder druk zet om de vertrouwensbreuk te vergeten en je te vergeven. Het is heel goed mogelijk dat jij klaar bent om je te verontschuldigen, te praten over wat gebeurde, en alles te verwerken. Maar dit wil niet zeggen dat jouw ex daarvoor klaar is. Biedt jouw excuses aan en zeg hen dat jij klaar bent om aan de relatie te werken van zodra zij er klaar voor zijn.

Tip #5. Daden zeggen meer dan woorden

“Het spijt me”, klinkt leeg in de oren van een bedrogen partner. Om vertrouwen te herwinnen heb je herhaalde positieve actie nodig.

Het is een evidentie dat je na het bedrog elk contact met de bedriegpartner verbreekt, maar we schrijven het hier toch nog maar eens zwart op wit neer. Hou je contact aan dan verminder je je kansen op relatieherstel met je ex drastisch.

Als je je ex terug wil moet je daar eerst zelf 100% zeker van zijn. Dit betekent dus ook dat je de aantrekking naar de bedriegpartner uitdooft en jullie band doorknipt. Elk fysiek, emotioneel, en verbaal intiem contact werd beëindigd.

Mogelijk is de bedriegpartner deel van jullie sociale cirkel, je werkomgeving, je kennissenkring. Dan beperk je contact tot hoofdnoodzakelijk en louter zakelijk. Het spreekt voor zichzelf dat je de bedriegpartner inlicht van je keuze voor relatieherstel met je ex en de noodzaak aan contactbreuk met hen.

Deel elk noodzakelijk of ongepland contact met de bedriegpartner met je ex en beantwoordt diens vragen open en eerlijk.

Beloften voor beterschap tonen zich ook best in je gedrag. Als je je voornam zorgzamer te zijn voor je ex, dan moet die dat ook voelen.

Tip #6. Ga voor een nieuwe, betere start

Samen zijn is een keuze die jullie na elk groot en klein obstakel steeds opnieuw maken. Dit kan je niet forceren. Net zoals jij voor je ex kiest, moet hij/ zij iedere keer 100% voor jou en jullie relatie kiezen. Je kan niemand aan jou gebonden houden zonder dat ze dat zelf willen.

Pas als je ex bereid is je een tweede kans te geven, kunnen jullie opnieuw samen proberen. Maar in voorbereiding daarvan probeer je alvast zoveel mogelijk te leren uit de fouten van het verleden en je voor te stellen hoe je het dan wel beter aan kan pakken.

Even zozeer is het een keuze van jullie beiden hoe je de relatie vorm geeft. Kies je ervoor om steeds het beste beentje voor te zetten? Of heeft jouw partner de functie van kussen en boksbal die alle negativiteit in en rond jou moet absorberen? Jouw gedrag kan je veranderen. Beetje bij beetje, en soms moeizaam, maar het kan. Hoe jij bent in de relatie is dus ook een keuze.

Een tweede kans is gouden, verspil ze niet!

Tip #7. Wees consistent in jouw gedrag

“Going through the motions”, is niet goed genoeg. Hou dus niet enkel diepgaande gesprekken over wat schort in jullie relatie en hoe je het kan oplossen. Luister niet enkel empathisch naar hoe je ex alles ervaarde en hoop dat daarmee de kous af is.

Vertrouwen herwinnen kan enkel via daadkracht. Door keer op keer, onvermoeid te tonen in je gedrag dat je het beste voorhebt, dat je integer bent, dat jouw woord te vertrouwen is. Je wil met honderden tegenvoorbeelden dagelijks aantonen dat die ene grote fout een absolute uitzondering was en nooit opnieuw zal voorkomen.

Je kan dus ook niet één ding zeggen en dan jezelf in gedrag tegenspreken. Denk maar aan ” ik hou van je en respecteer jou” maar dan achter de rug de afwas opnieuw gaan doen omdat hij niet netjes genoeg afwast of haar telkens je thuiskomt overvallen met een stormvloed aan negatieve uitspraken. Of “ik ga beter mijn best doen” en dan opnieuw zitten berichtjes sturen naar diegene waarmee je je partner bedroog.

Enkel door keer op keer te doen wat je beloofde kan je vertrouwen herwinnen. Ga je weer in de fout, dan dreig je het heropgebouwde vertrouwen opnieuw te verliezen.

Hou je ook even gedeisd. Je kan je veel minder permitteren. Onschuldige opmerkingen over hoe iemand eruit ziet kunnen al je hard werk en vooruitgang te niet doen. En terug naar af sturen.

Tip #8. Verdraagzaamheid en geduld

Het is vrij normaal dat tijdens je tweede kans je partner moeite heeft om je te vertrouwen. Dat die je gedrag nacheckt, veel vragen stelt over je doen en laten, en net een tikje te jaloers of controlerend wordt.

Dit kan vervelend zijn voor jou, maar vergeet niet waar deze controle drang vandaan komt en dat onveiligheid en onzekerheid aan de grondslag ervan ligt. Je gaat er op een kalme manier mee om. Je wil vooral bevestigen dat je te vertrouwen bent en deze keer helemaal niets te verbergen hebt. Speel dus open kaart en geef toegang tot je mobieltje, email, sociale media als je partner daarom vraagt.

Echter, iedere keer aan een compleet kruisverhoor onderworpen worden is ook uit den boze. Speel open kaart maar geef ook je grenzen aan. Vraag wat jij nog extra kan doen om je ex een beetje veiliger te laten voelen. Zeg daarbij dat je best begrijpt dat je partner reden heeft om je te wantrouwen, maar daar de hele tijd over ruziën jullie niet vooruit helpt.

Probeer op een warme, geduldige manier om te gaan met de klachten. Het is iets waar je samen aan werkt. En maak een extra inspanning om nieuwe, positieve herinneringen op te bouwen.

Onthou daarenboven dat het niet aan jou is om een tijdslimiet vast te pinnen tegen wanneer jouw ex je moet vergeven en het onderwerp niet meer bespreekbaar is. Ontrouw verwerken is een proces dat je niet kan forceren. Je moet het doorpraten tot je uitgepraat bent en er niets meer te zeggen valt en het gewoon een klein paragraafje in een lang en gelukkig liefdesverhaal werd.

Tot slot

Is het mogelijk vertrouwen op te bouwen na ontrouw? Ongetwijfeld wel. Maar daar moet je met twee voor zijn.

Net om die reden wijden we er meerdere artikelen aan. Eentje voor degene die in de fout ging over hoe je je ex kan helpen om je opnieuw te leren vertrouwen.

In een volgend artikel gaan we dan dieper in op vergeving en waarom dat belangrijk is voor jezelf, de relatie en je ex. En in een laatste artikel doen we uit de doeken waarom het zo belangrijk maar ook pijnlijk is om elkaar te vertrouwen.

Om vertrouwen herop te bouwen zal je dus samen moeten geloven dat vertrouwen hersteld kan worden, beslissen om de relatie een tweede kans te geven, je open stellen en bereid tot verandering, alsook tijd en energie toe te wijden aan de heropbouw en verbetering van jullie samen-zijn.

Ontdek de psychologische triggers om snel weer je ex terug te winnen

Volgens velen ben ik een expert op het gebied van dating, psychologie en relaties (ik ben daar vrij bescheiden in).

Ik heb een methode ontwikkeld met de exacte stappen en specifieke instructies om je ex terug te krijgen, ongeacht hoe hopeloos de situatie ook lijkt.

Ik leer je onder andere het volgende in mijn methode:

  • Stap voor stap wat je moet doen om je ex terug te krijgen
  • Hoe het continue geruzie te stoppen
  • Een truc waardoor je ex ongelooflijk veel aantrekkingskracht begint te voelen
  • Psychologische technieken die inspelen op het onderbewuste van je ex
  • En nog veel en veel meer…

Ontdek hier mijn revolutionaire methode en krijg zo snel mogelijk je ex terug:

Ex Terug Methode Risicovrij Uitproberen

Winnie Norval profielfoto

Winnie Norval

Winnie Norval is een digital nomad psycholoog. In 2000 studeerde ze af van de Universiteit van Gent als Master of Science in de Klinische Psychologie. Winnie helpt mensen graag bij het verwerken of herstellen van een relatiebreuk of scheiding.

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *