Wat Als Je Door Je Schoonmoeder Je Ex Niet Terugkrijgt?

Je ervaarde een innige band met je geliefde. Hij/ zij is exact het dekseltje dat op jouw potje past, de ideale partner. Eén ding staat echter jullie geluk in de weg. Of beter, één persoon. Je schoonmoeder.

Om één of andere reden heeft ze het niet op jou begrepen en dwarsboomt jullie toekomst samen. Ze dreef een wig tussen jullie. En nu is het uit.

Wat is de kans dat je je geliefde terugwint? En hoe pak je dit aan?

Kan je je ex terugwinnen ondanks een onsympathieke schoonmoeder?

Of jullie relatie een overlevingskans heeft hangt af van een aantal factoren:

 • Sterkte van jullie band. Voor jou was je ex de ideale partner. Maar was dit wederzijds? Wat van jullie perfecte band was echt? En wat is zoals jij het zou willen? Daarover moet je proberen eerlijk te zijn met jezelf. Kijk dus even heel helder naar de kwaliteit van jullie band en de relatieduur. Weliswaar zal een koppel met een gelukkige gedeelde geschiedenis meer kans maken op hereniging dan degene met een conflictueuze gedeelde geschiedenis, of degene met een prille, korte relatie.
 • Motivatie van beide kanten. Als je heel nuchter kijkt naar de situatie, denk je dan dat je ex op termijn motivatie bij elkaar kan sprokkelen om het opnieuw samen te proberen? Je kan onze vorige artikelen over ‘signalen dat je ex nog aan je denkt’, ‘terug wil‘, ‘je nog leuk vindt‘ en ‘spijt heeft’ nalezen ter inspiratie. Die motivatie zal er moeten zijn om de complexe dynamiek waarin je ex gevangen zit met je schoonmoeder tegen te gaan. Die dynamiek doe ik hieronder uit de doeken.
 • Bereidheid tot verandering en uit comfortzone treden. Dat jullie relatie zo niet verder kan is duidelijk. Er is verandering nodig in dit mank, vastgelopen systeem. Hoe schat je jouw vermogen tot verandering in? En dat van je ex? Zijn jullie beiden bereid om uit je comfortzone te treden?
 • Wat gebeurde na de relatiebreuk. Bevestigde jij alle negatieve gedachten die schoonmama in je geliefdes hoofd plantte? Dan kan die enkel maar meer twijfelen aan een toekomst samen en gaan denken dat ‘moeder gelijk heeft’. Voelde jij je hopeloos verloren en ging jij je ex stalken? Dan heb je die waarschijnlijk erg schrik aangejaagd en zal je dus eerst heel wat afstand moeten nemen. Je sterk vastklampen aan je ex terwijl die net afstand vraagt is een zekere manier om hen verder weg te duwen!

9 Fatale Fouten Waardoor Je Nooit Meer Je Ex Terug Zal Zien

Er zijn 9 fatale fouten die mensen maken waarmee ze het voorgoed verprutsen met hun ex. Wil je er zeker van zijn dat jij deze fouten nooit maakt?

Download dan hier gratis het ebook met de 9 fatale fouten.

De overbeschermende schoonmoeder dynamiek

Ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson deelt de menselijke levensloop op in verschillende fasen. Elke fase komt met specifieke taken die je moet verwezenlijken vooraleer je doorkan naar de volgende fase.

Zoals je ziet in de tabel zijn eigen identiteit ontwikkelen en zich losmaken van de ouders belangrijke ontwikkelingstaken in de tienerjaren. Pas als je je zeker voelt in je eigen identiteit, los van waar je opgroeide, ben je klaar om een volwassen relatie aan te gaan en stappen te ondernemen om een eigen carrière en gezin te stichten, waar jij de rol van ouder zal aannemen.

Bepaalde factoren kunnen ervoor zorgen dat dit ontwikkelingsproces verstoord geraakt. Zo zal een het verlies van een ouder (of verlies van tijd samen met een ouder) een impact hebben op de identiteitsontwikkeling van de tiener. Maar ook echtscheiding van de ouders en het opgroeien in twee huizen.

Daarnaast werd dit geschreven toen de realiteit anders was. In de jaren ’50 werden jongeren sneller onafhankelijk, trokken uit huis om te gaan werken, droegen verantwoordelijkheid voor het eigen leven, en begonnen jong aan een eigen gezin.

Versus nu, wonen veel dertigers om economische en psychische redenen nog in bij hun ouders, wat zijn stempel drukt op het emancipatieproces. Sommigen slagen erin een volwassen relatie met de ouders te ontwikkelen ondanks het feit dat ze het huis delen met één of beide ouders. Maar velen ervaren hoe moeilijk het is om op eigen benen te staan, als jij degene bent die inwoont bij een ander, en als die ander jou behandelt als een kind (en jij hen als een ouder).

Wat is de kans dat jij je ex terug krijgt?

Doe deze test en ontdek hoeveel procent kans jij hebt om je ex terug te krijgen.

Relatie moeder- zoon

Als we dit toepassen op de relatie moeder- zoon dan zien we dat in geval de moeder een slechte tot zelfs traumatiserende relatie heeft met de vader, indien het gezin door een vechtscheiding ging, of de vader vroegtijdig overleed, er vaak een overinvestering van moeders energie naar de kinderen gaat. Er is immers geen derde pool om een tegenwicht te bieden.

Daarbij aansluitend legt Freuds Oedipus complex theorie uit dat er voor de identiteitsontwikkeling van het individu telkens 3 partijen aanwezig moeten zijn die elk hun eigen rol vervullen. Naast het kind, neemt één de moederrol van onvoorwaardelijke liefde, zorg, en geborgenheid op. En de ander neemt de vaderrol op die structuur, orde, discipline en regels vertegenwoordigt. Het wegvallen van één van de polen (of de rol niet opnemen) verstoort een evenwichtige ontwikkeling.

Indien de vader wegvalt wordt het bijzonder moeizaam voor de zoon om zich los te maken van de emotionele grip die zijn moeder over hem uitoefent. Enerzijds is hij nu de man in huis, maar zonder goed vaderrol voorbeeld blijft hij zijn moeders zoontje.

Relatie moeder- dochter

Voor dochters zal het wegvallen van de vader net iets andere ontwikkelingsgevolgen hebben.

Maar heel vaak merken we dat dochters de ouderlijke rol gaan delen en zich overmatig verantwoordelijk voelen voor het welzijn en welbevinden van de moeder. Dit wordt weleens parentificatie genoemd.

Wat kan jij doen?

Tip #1. Respecteer schoonmoeder

Blijf ten allen tijde aardig en beleefd tegenover je schoonmoeder. Praat tegen (en over) haar met respect. Ook al ben je boos en kost het jou moeite.

Je wil je liefste immers niet in een loyaliteitsconflict drukken, of een situatie uitlokken waarin die voelt dat die moeder moet verdedigen tegen jouw oordeel. Het is niet wenselijk jouw geliefde tot een keuze te dwingen tussen jou of je schoonmoeder. Want dat zou wel eens in jouw nadeel kunnen eindigen.

Respect behouden wil trouwens helemaal niet zeggen dat je over je heen laat lopen. Maar wel, dat je omwille van de hechte band tussen haar en jouw liefste en het belang van die band voor het welbevinden van je liefste, toch iets verdraagzamer bent dan normaal.

Tip #2. Beschuldig niet

Je hebt misschien de neiging om jouw schoonmoeder te verwijten voor alles wat mis ging in de relatie. Dit houdt echter geen steek. Er zijn drie mensen betrokken in dit verhaal. Het is bijgevolg onmogelijk dat slechts één persoon alle schuld draagt.

Door alle schuld bij haar te plaatsen zet je jezelf vast in de slachtoffer rol en kan je nergens heen zonder dat zij verandert. En geef toe, de kans dat zij plots verandert is klein. Kijk je echter naar jouw eigen verantwoordelijkheid en aandeel in de relatie breuk, dan heb je tenminste iets dat je kan aanpakken.

Tip #3. Begin bij jezelf

Neem beheer over je eigen leven door aandacht te besteden aan de zaken waar jij controle over hebt: je eigen keuzes en gedrag.

Kijk dus vooral naar waar jij in de fout ging. Maakte jij geen fouten? Ga dan op zoek naar wat jij net iets beter kan doen. Denk bijvoorbeeld aan beter communiceren en duidelijker grenzen stellen. Maar ook, voorzichtiger zijn met hoeveel je investeert in een relatie met een persoon die niet zijn eigen keuzes maakt of zich laat sturen en manipuleren door zijn/ haar moeder.

Immers, uit alle lijden kan je iets leren om jezelf een beter persoon te maken en om dezelfde fouten in de toekomst te vermijden.

Tip #4. Zet jezelf in schoonma’s schoenen

Hoe ziet de wereld eruit vanuit haar perspectief? Probeer haar vanop afstand wat beter te leren kennen. In plaats van een draak om te doden moet je haar bekijken als ‘belle en het beest’. Ze hoeft jou niet langer af te schrikken met haar vervelend gedrag en opmerkingen. Onder al die lelijkheid gaat een gekwetst persoon schuil die misschien best wel een mooie binnenkant heeft.

Zie het dwarsbomen voor wat het is. Ze is ook maar een mens die zich wanhopig probeert te verdedigen tegen een aanval. Jij drong binnen in haar leventje dat veilig en warm was en gooide alles overhoop. Jij neemt de aandacht en liefde weg van wat haar het naast aan het hart ligt. Of zo voelt het voor haar, alsof jij haar dierbaarste persoon van haar afneemt.

Zij moet nu plots concurreren voor aandacht en liefde. Dit soort competitie is voor niemand aangenaam. En diegene die het meest dreigt te verliezen is geneigd het vuilste spel te spelen. Je kan aan de hoeveelheid gif die jouw richting uitkwam de diepte van de ongezonde hechting tussen moeder en volwassen kind inschatten alsook de emotionele overinvestering in die relatie.

Logischerwijs moet er meer afstand en loslaten van beide kanten in die relatie komen. Echter, louter het feit dat dit al meer dan 30 jaar zo functioneert wijst erop dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. En tijd en moeite van beide partijen zal vragen. We benadrukken hier ‘van beide partijen’ want jouw ex is hier niet enkel slachtoffer of hulpeloos kind. En pas als je ex deel van diens verantwoordelijkheid aanvaardt voor het uit de hand lopen van de verhouding kan de nodige verandering gemaakt worden.

Als je het door die ogen bekijkt merk je meteen dat het een flinke evenwichtsoefening wordt voor jou en je ex om de beklemmende greep losser te krijgen. Waarbij mini-stapjes naar verandering genomen moeten worden.

Tip #5. Hanteer je frustraties op een gezonde manier

Ongetwijfeld brengt deze complexe relatiedynamiek heel wat frustratie en ergernis bij jou teweeg.

Probeer hiermee zo gezond mogelijk om te gaan:

 • Ga sporten en bewegen om de negatieve stress uit je lichaam te verwijderen.
 • Praat met betrouwbare, ondersteunende vrienden.
 • Doe iets creatief.
 • Schrijf je frustratie van je af.
 • Draag goed zorg voor jezelf.

Tip#6. Wees geduldig en ondersteunend

Je ex zit in een heel moeilijke situatie waarbij die voor de keuze gesteld werd. De moeder of de geliefde. Ook al weet je ex dat het niet zijn/ haar verantwoordelijkheid is om in te staan voor het geluk en welbevinden van de moeder, toch misgroeide het op die manier, en moet dit veranderen.

Hier bestaan 2 mogelijke paden om zich los te wrikken:

 • Losscheuren. Hier breekt je ex met diens moeder. Dit is bijzonder pijnlijk voor beide partijen. Maar soms is een relatie dynamiek dermate destructief dat de enige oplossing bestaat uit er een punt achter zetten. Begrijp dan ook dat dit een enorme opoffering betekent van je ex uit. En dus niet zomaar van vandaag op morgen zal gebeuren. En waarschijnlijk in de toekomst opnieuw zal opduiken en naar een oplossing vragen.
 • Stap voor stap naar meer onafhankelijkheid. Hier werkt je ex aan zichzelf en diens relatie met de moeder. Hij/ zij onderneemt stappen om onafhankelijk te worden door bijvoorbeeld het nest te verlaten, naar een ander dorp te verhuizen, een job verder weg te nemen terwijl aan een gezondere, volwassen relatie met de moeder gewerkt wordt. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen elkaar loslaten en andere manieren van waardering en liefde tonen.

Het vervelende is dat jij dit niet voor je ex kan doen. Jij kan enkel voorzichtig advies geven, alsook een luisterend oor en een stevige schouder ter ondersteuning aanbieden.

Tot slot

De relatie ging stuk doordat je ex gevangen zit in een complexe relatie met diens moeder. Probeer niet alle schuld af te schuiven op je schoonmoeder. Maar ga op zoek naar wat jij en je ex zelf kunnen doen om verandering aan te brengen in deze situatie. Onze 6 tips geven je hoop op beterschap.

 

Ontdek de psychologische triggers om snel weer je ex terug te winnen

Volgens velen ben ik een expert op het gebied van dating, psychologie en relaties (ik ben daar vrij bescheiden in).

Ik heb een methode ontwikkeld met de exacte stappen en specifieke instructies om je ex terug te krijgen, ongeacht hoe hopeloos de situatie ook lijkt.

Ik leer je onder andere het volgende in mijn methode:

 • Stap voor stap wat je moet doen om je ex terug te krijgen
 • Hoe het continue geruzie te stoppen
 • Een truc waardoor je ex ongelooflijk veel aantrekkingskracht begint te voelen
 • Psychologische technieken die inspelen op het onderbewuste van je ex
 • En nog veel en veel meer…

Ontdek hier mijn revolutionaire methode en krijg zo snel mogelijk je ex terug:

Ex Terug Methode Risicovrij Uitproberen

Winnie Norval profielfoto

Winnie Norval

Winnie Norval is een digital nomad psycholoog. In 2000 studeerde ze af van de Universiteit van Gent als Master of Science in de Klinische Psychologie. Winnie helpt mensen graag bij het verwerken of herstellen van een relatiebreuk of scheiding.

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *